Nuôi Cấy Vi Sinh Vật1 Videos

Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Tổng Hợp | Visitech.vn

#LabM_UK #Eolabs_UK #microbiological_culture_media Hiện nay một vài hãng sản xuất môi trường nuôi cấy vi sinh tổng hợp theo tiêu chuẩn ISO hoặc Dược điển thế giới như EP, USP đã có mặt ở nước ta khá nhiều năm. Có thể kể đến vài thương hiệu nổi trội như: Merck, Oxoid, Neogen, Biomerieux, BD, LabM, […]